Biz bilen habarlaşyň

Address


Bu sahypada önümlerimiz bilen tanşyp we biz hakda maglumat alyp bilersiňiz. Biziň kärhanmyz 2011-njy ýylyň aprel aýyndan bäri gutyly gantlary we şeker gaplamamak arkaly öz önümçiligine başlady


AkGar Candy

Ak bugday etraby , Taze durmus obasynyn Gunbatar tarapynda yerlesen Senagat toplumynyn, 2-nji jay
Turkmenistan / Ahal welayatbiz bilen habarlaşyň

Onlaýn zakaz ediň