Galareýa

Kärhanmyzyň baş maksatlaryna eýerip, gutuly gantlary, gündogaryň meşhur parwada süýjileri, miwe tagamly gaty karamelleri, her dürli tropiki miwe tagmaly huruşly ýumşak çeýnelýän süýjileri, taýajykly karamelleri (lolipop), kristal şekeri, wanilli şekeri ýokary hilli standartlarda öndürilip gelinýär, bulardan daşary kakao, iýmit soda, gabartma tozy, limon turşusy ýaly ýörite konditerde ulanylmaga niyetlen önümleri arassa we howpsyz görnüşde gaplap sarp edijilere hödürleýärisgallery-29
gallery-37
gallery-34
gallery-36

gallery-35
gallery-06
gallery-07
gallery-03

gallery-10
gallery-22
gallery-17

gallery-20
gallery-30
gallery-16

gallery-18
gallery-02
gallery-05

gallery-09
home-gallery-8
gallery-11
gallery-21

gallery-04
gallery-14
gallery-15
gallery-19

gallery-01
gallery-33